દૂધ ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ ઊતરવું

  • 1

    ધાવણ આવવું.