દૂધ છોડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ છોડાવવું

  • 1

    બાળકને ધાવતું બંધ કરવું, ધાવણ છોડાવવું.