દૂધે ધોઈને આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધે ધોઈને આપવું

  • 1

    પ્રામાણિકપણે આદરપૂર્વક આપવું.