દૂધે ધોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધે ધોવું

  • 1

    આદરમાન કરવું; પૂજા કરવી.