દૂધ પીલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ પીલવું

  • 1

    મલાઈ કાઢવા તેના સંચામાં દૂધ વલોવવું.