દૂધ મેળવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ મેળવવું

  • 1

    દૂધ આખરવું; દૂધનું દહીં કરવા તેમાં મેળવણ ભેળવવું.