દૂધે મેહ વરસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધે મેહ વરસવા

  • 1

    આનંદ આનંદ થઈ રહેવો.