દૂધ મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ મારવું

  • 1

    (થોરિયા વગેરેનું) દૂધ ગૂમડા કે સોજા ઉપર ચોપડવું.