દુનિયાની હવા લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુનિયાની હવા લાગવી

  • 1

    સંસારનો અનુભવ કે તેની અસર થવી.