દુનિયામાંથી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુનિયામાંથી જવું

  • 1

    વહી જવું; ઉચ્છૃંખલ જીવન ગાળવું.

  • 2

    લોક-વ્યવહારમાંથી નીકળી જવું.