દફે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દફે કરવું

  • 1

    દૂર કરવું; દફનાવવું; નાશ કરવું.

  • 2

    વિખેરી નાખવું.