દબાણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દબાણ કરવું

  • 1

    દાબવું.

  • 2

    આગ્રહ કરવો.

  • 3

    જોરતલબી વાપરવી.