દબાણ નીચે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દબાણ નીચે આવવું

  • 1

    આભાર હેઠળ આવવું.