દબાવીને ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દબાવીને ખાવું

  • 1

    ઠાંસીને ખાવું.