દમિયલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમિયલ

વિશેષણ

  • 1

    દમલું; દમના રોગવાળું; દમિયલ.

દમિયેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમિયેલ

વિશેષણ

  • 1

    દમલું; દમના રોગવાળું; દમિયલ.