ગુજરાતી

માં દમિયલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દમિયલ1દમિયેલ2

દમિયલ1

વિશેષણ

  • 1

    દમલું; દમના રોગવાળું; દમિયલ.

ગુજરાતી

માં દમિયલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દમિયલ1દમિયેલ2

દમિયેલ2

વિશેષણ

  • 1

    દમલું; દમના રોગવાળું; દમિયલ.