દમ ઊપડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમ ઊપડવો

  • 1

    દમ ઊપડવો; જોરથી દમ-શ્વાસ ચાલવો, શરૂ થવો.

  • 2

    દમનું દરદ જોર ઉપર આવવું.