દમ ધરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમ ધરવો

  • 1

    થાક ખાવો.

  • 2

    ધીરજ-હિંમત રાખવી.

  • 3

    શ્વાસ રોકવો.