દમ બાંધીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમ બાંધીને

  • 1

    સખત ને ઝપાટાબંધ.