દમ ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમ ભાગવો

  • 1

    વશ થવું.

  • 2

    જોર ન રહેવું.