દમ ભીડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દમ ભીડવો

  • 1

    દમ રોકવો કે દબાવવો (જોર કરવા કે એવા વખતે).