ગુજરાતી

માં દયાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દયાલ1દયાલુ2

દયાલ1

વિશેષણ

  • 1

    દયાવાળું; કૃપાળુ.

ગુજરાતી

માં દયાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દયાલ1દયાલુ2

દયાલુ2

વિશેષણ

  • 1

    દયાવાળું; કૃપાળુ.