દયા ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દયા ખાવી

  • 1

    દયા રાખી જતું કરવું; દયા કરવી; રાંક-ગરીબ સમજીને વર્તવું.