દરેકે દરેક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરેકે દરેક

વિશેષણ

  • 1

    એકેએક; પ્રત્યેક; તમામ.