દરખાસ્ત આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરખાસ્ત આપવી

  • 1

    કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવી.