દરખાસ્ત મંજૂર રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરખાસ્ત મંજૂર રાખવી

  • 1

    દરખાસ્ત કબૂલ કરવી.