દરજ્જે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરજ્જે ચડવું

  • 1

    પાયરી કે હોદ્દો ઊંચો થવો-વધવો.