ગુજરાતી

માં દરદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દરદી1દર્દી2

દરદી1

વિશેષણ

  • 1

    દર્દી; દરદવાળું; માંદું.

ગુજરાતી

માં દરદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દરદી1દર્દી2

દર્દી2

વિશેષણ

  • 1

    દર્દવાળું; દરદી.