દરદ ઊપડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરદ ઊપડવું

  • 1

    એકદમ દરદ થઈ આવવું.