દર્ભની પથારીએ મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દર્ભની પથારીએ મરવું

  • 1

    ઘરમાં મરવું (રણસંગ્રામમાં નહીં).