દર્ભની સેર (કે સળી)ન પામવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દર્ભની સેર (કે સળી)ન પામવી

  • 1

    મર્યા બાદ કશો ક્રિયાવિધિ ન થવો.