દરમિયાન થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરમિયાન થવું

  • 1

    વચ્ચે પડવું કે ઊભા રહેવું.