દ્રવ્યયજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્રવ્યયજ્ઞ

પુંલિંગ

  • 1

    દ્રવ્યના દાનરૂપી યજ્ઞ.