દુર્વિકારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુર્વિકારી

વિશેષણ

  • 1

    દુષ્ટ વિકારવાળું.