દ્રાવિડી પ્રાણાયામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્રાવિડી પ્રાણાયામ

પુંલિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક બિનજરૂરી કે સીધું સરળ નહિ એવું લંબાણ.