દુરિજન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુરિજન

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    +દુર્જન.