દરિદ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરિદ્રી

વિશેષણ

  • 1

    ગરીબ; કંગાળ.

  • 2

    એદી.

દરિદ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરિદ્રી

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    +દારિદ્ર; દળદર.