દરિયા જેવડું પેટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરિયા જેવડું પેટ

  • 1

    ઉદારતા; સહિષ્ણુતા; દરિયાદિલી.