દરિયા જેવું પેટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરિયા જેવું પેટ

  • 1

    ઉદારતા; સહિષ્ણુતા; દરિયાદિલી.