દરોરો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દરોરો પાડવો

  • 1

    ધાડ લઈને જવું.

  • 2

    ટોળામાં જઈને ઓચિંતો છાપો મારવો.