દૂર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂર કરવું

  • 1

    આઘે હઠાવવું.

  • 2

    કાઢી મૂકવું; રદ કરવું.

  • 3

    નાબૂદ કરવું.