ગુજરાતી માં દલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દલ1દલ2

દૂલ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  બૈરાં-છોકરાંના કાનનું એક ઘરેણું.

મૂળ

सं. दुल्

ગુજરાતી માં દલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દલ1દલ2

દલ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાંદડું.

 • 2

  ફૂલની પાંખડી.

 • 3

  સૈન્ય.

 • 4

  જાડાશ; ઘનતા.

ગુજરાતી માં દલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દલ1દલ2

દલ

પુંલિંગ

 • 1

  એક છંદ.

ગુજરાતી માં દલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દલ1દલ2

દલ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  +દિલ; મન.