દળેલું દળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દળેલું દળવું

  • 1

    ફરી ફરીને નકામી એની એ જ મહેનત કરવી.