દ્વૈતવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્વૈતવાદી

વિશેષણ

  • 1

    દ્વૈતવાદને લગતું.

  • 2

    દ્વૈતવાદને માનનારું.

દ્વૈતવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્વૈતવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    દ્વૈતવાદમાં માનનારો.