દેવતા-મૂકયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવતા-મૂકયું

  • 1

    બળ્યું; મૂઉં; દીસતું.