દેવતા જાગવો (જગાનો) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવતા જાગવો (જગાનો)

  • 1

    ભાગ્યોદય થવો.