દેવતા ઝરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવતા ઝરવો

  • 1

    કજિયો થવો; બહુ ક્રોધ ચડવો.