દેવતા મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવતા મૂકવો

  • 1

    આગ લગાડવી.