દેવનાગરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેવનાગરી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સંસ્કૃત અથવા બાળબોધ લિપિ.