દૈવના ઘરની વેઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૈવના ઘરની વેઠ

  • 1

    દુઃખી કંગાલ જિંદગી.