ગુજરાતી

માં દેવલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દેવલી1દેવલી2

દેવલી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દેવચકલી; એક જાતની ચકલી.

  • 2

    દેવડી; જપ્તી; ચોકી (?).

ગુજરાતી

માં દેવલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દેવલી1દેવલી2

દેવલી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દેવચકલી; એક જાતની ચકલી.